o que regresa da marea e leva no corpo as escordaduras da pel das baleas, o salitre, o canto das baleas nos oídos como un mantra

>> versión inicial